Dit is een geavanceerde pagina. Het kennen van uw rechten is de sleutel tot vertrouwen in ons

Deze website wordt beheerd door KM import/export sprl. Op deze site verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar www.kidsmodelista.com. KM import/export sprl biedt deze website, inclusief alle informatie, tools en diensten die op deze site beschikbaar zijn, aan u, de gebruiker, aan op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleid en meningen die hier worden vermeld.
Door deze site te bezoeken en/of een van onze producten te kopen, neemt u deel aan onze "Service" en gaat u akkoord met de volgende voorwaarden ("Algemene verkoopvoorwaarden", "Algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden", "Voorwaarden") , inclusief eventuele aanvullende voorwaarden, bepalingen en beleid waarnaar hierin wordt verwezen en/of waarnaar wordt gehyperlinkt. Deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van deze site, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die op de site browsen, die verkopers, klanten, handelaren en/of contentbijdragers zijn.
Lees deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden aandachtig door voordat u onze website bezoekt of gebruikt. Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van enig deel van deze site, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, mag u de website niet bezoeken of de daarin aangeboden diensten gebruiken. Indien deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden worden beschouwd als een aanbod, is aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden.
Alle nieuwe functionaliteiten en alle nieuwe tools die later aan deze winkel worden toegevoegd, vallen ook onder deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden. Op deze pagina kunt u te allen tijde de meest recente versie van de Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden raadplegen. We behouden ons het recht voor om enig onderdeel van deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren om te zien of er wijzigingen zijn aangebracht. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van eventuele wijzigingen houdt in dat u deze wijzigingen accepteert.
Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. Ze bieden ons het e-commerceplatform waarmee we onze producten en diensten aan u kunnen verkopen.

ARTIKEL 1 – GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN ONZE ONLINE WINKEL
Door deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden te accepteren, verklaart u dat u meerderjarig bent in uw land, staat of provincie waar u woont en dat u ons toestemming hebt gegeven om een ​​minderjarige onder uw hoede te laten gebruik deze website.
Het gebruik van onze producten voor illegale of ongeoorloofde doeleinden is verboden, en u mag tijdens het gebruik van de Service ook geen wetten in uw rechtsgebied overtreden (inclusief maar niet beperkt tot wetten met betrekking tot auteursrechten).
U mag geen wormen, virussen of andere code van destructieve aard verzenden.
Elke inbreuk op of schending van deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden zal resulteren in de onmiddellijke beëindiging van uw Diensten.

ARTIKEL 2 – ALGEMENE VOORWAARDEN
We behouden ons het recht voor om op elk moment en om welke reden dan ook toegang tot de Services te weigeren.
U begrijpt dat uw inhoud (met uitzondering van uw creditcardgegevens) ongecodeerd kan worden overgedragen, en dit omvat (a) verzendingen via verschillende netwerken; en (b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan technische vereisten voor het verbinden van netwerken of apparaten. Creditcardgegevens worden altijd versleuteld tijdens verzending via netwerken.
U stemt ermee in om geen enkel deel van de Service of het gebruik van de Service te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren, of enige toegang tot de Service of contact op de website, via welke de Service wordt geleverd, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons.
De koppen die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn voor uw gemak opgenomen en zullen deze Voorwaarden niet beperken of beïnvloeden.

ARTIKEL 3 – NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN UPDATE VAN INFORMATIE
Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie op deze site niet juist, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en mag niet uw enige informatiebron zijn voor het nemen van beslissingen zonder eerst nauwkeurigere, volledigere en actuelere informatiebronnen te raadplegen. Als u besluit te vertrouwen op de inhoud die op deze site wordt gepresenteerd, doet u dit op eigen risico.
Deze site kan enige voorafgaande informatie bevatten. Deze voorafgaande informatie is naar zijn aard niet actueel en wordt uitsluitend ter informatie verstrekt. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om informatie op onze site bij te werken. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen aan onze site te controleren.

ARTIKEL 4 – WIJZIGINGEN IN DE DIENST EN PRIJZEN
Voor zover veel Producten op verzoek van de Klanten uit het buitenland (buiten de Europese Unie) worden geïmporteerd, zijn de prijzen van de Producten die via de internetsites worden verkocht, aangegeven in euro's exclusief belastingen (exclusief btw en douanerechten), behoudens tegengestelde indicaties. Ze worden nauwkeurig bepaald op de pagina's met productbeschrijvingen. Ze worden ook aangegeven in euro's exclusief belasting (exclusief btw en douanerechten), tenzij anders aangegeven, op de pagina Productbestelling en exclusief specifieke verzendkosten.

De prijzen van de Producten zijn exclusief btw bij invoer, invoerbelastingen of douanerechten, die bovendien moeten worden betaald en volledig voor rekening zijn van de Klant, die als ontvanger van het product aansprakelijk is voor deze belastingen.
De prijzen van de Producten zijn exclusief de kosten van verpakking, verpakking, verzending, transport, verzekering en levering van het/de Product(en) op het afleveradres.
De Klant is als enige verantwoordelijk voor het proces van aangifte en betaling van invoer-btw tijdens de inklaring van het Product. Hij kan worden gevraagd om invoer-btw te betalen. Voor zover deze belasting niet onder de verantwoordelijkheid van de Maatschappij valt, kan zij niet worden verplicht deze belasting terug te betalen.

Voor alle producten die buiten de Europese Unie en/of DOM-TOM worden verzonden, wordt de prijs exclusief belastingen automatisch berekend op de factuur. In bepaalde gevallen kunnen douanerechten of andere lokale belastingen of invoerrechten of staatsbelastingen verschuldigd zijn. De Vennootschap heeft geen zeggenschap over deze rechten en bedragen.
Ze vallen onder de verantwoordelijkheid van de Klant en zijn zijn verantwoordelijkheid (aangiften, betaling aan de bevoegde autoriteiten, enz.). Het bedrijf nodigt de klant daarom uit om over deze aspecten te informeren bij de betreffende lokale autoriteiten.

ARTIKEL 5 – PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)
Bepaalde producten of diensten zijn mogelijk exclusief online beschikbaar op onze website. Deze producten of diensten zijn mogelijk in beperkte hoeveelheden beschikbaar en mogen alleen worden geretourneerd of geruild in overeenstemming met ons retourbeleid.
We hebben ons best gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in onze winkel verschijnen zo duidelijk mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat de kleurenweergave van uw computermonitor nauwkeurig is.
We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten aan een persoon en in elke geografische regio of jurisdictie te beperken. We kunnen dit recht per geval uitoefenen. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van een product of dienst die we aanbieden te beperken. Alle productbeschrijvingen en productprijzen kunnen naar eigen goeddunken op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. We behouden ons het recht voor om op elk moment te stoppen met het aanbieden van een product. Elk aanbod van diensten of producten dat op deze site wordt gepresenteerd, is ongeldig waar dit bij wet is verboden.
We garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of andere koopwaar die u hebt verkregen of gekocht aan uw verwachtingen zal voldoen, of dat eventuele fouten in de Service zullen worden gecorrigeerd.
Kopersbescherming:
We zullen u het volledige bedrag terugbetalen als u uw bestelling niet binnen 90 dagen ontvangt. (90 dagen bescherming van kidsmodelista)

ARTIKEL 6 – NAUWKEURIGHEID VAN FACTURATIE- EN ACCOUNTINFORMATIE
We behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. We kunnen, naar eigen goeddunken, de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling verminderen of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestellingen omvatten die zijn geplaatst door of vanaf hetzelfde klantaccount, dezelfde creditcard en/of bestellingen die hetzelfde factuur- en/of verzendadres gebruiken. In het geval dat we een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact met u op te nemen via het e-mailadres en/of factuuradres/telefoonnummer dat is opgegeven op het moment dat de bestelling is geplaatst. We behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen oordeel, afkomstig kunnen zijn van handelaren, wederverkopers of distributeurs.
U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige bestel- en accountinformatie te verstrekken voor alle bestellingen die in onze winkel worden geplaatst. U stemt ermee in om uw account en andere informatie, inclusief uw e-mailadres, creditcardnummers en vervaldatums, onmiddellijk bij te werken, zodat we uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.
Raadpleeg ons retourbeleid voor meer informatie.

ARTIKEL 7 – OPTIONELE GEREEDSCHAP
We kunnen u toegang geven tot tools van derden die we niet controleren, controleren of beïnvloeden.
U erkent en stemt ermee in dat we toegang bieden tot dergelijke tools op een "as is" en "as available" basis, zonder enige garanties, verklaringen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. We hebben geen wettelijke aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze optionele tools van derden.
Als u optionele tools gebruikt die via de Site worden aangeboden, doet u dit op eigen risico en goeddunken, en u dient de voorwaarden te bekijken waarop dergelijke tools worden aangeboden door de relevante externe provider(s).
We kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en/of nieuwe functies op onze site aanbieden (inclusief nieuwe tools en nieuwe bronnen). Op deze nieuwe functionaliteiten en deze nieuwe diensten zijn tevens deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden van toepassing.

ARTIKEL 8 – LINKS VAN DERDEN
Bepaalde inhoud, producten en diensten die beschikbaar zijn via onze Service kunnen materialen van derden bevatten.
Links van derden op deze site kunnen u naar websites van derden leiden die niet aan ons zijn gelieerd. We zijn niet verplicht om de inhoud of nauwkeurigheid van dergelijke sites te beoordelen of te evalueren, en we garanderen of aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor enige inhoud, website, product, dienst of ander materiaal dat toegankelijk is op of vanaf deze sites van derden.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige schade of schade die verband houdt met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud of enige andere transactie die wordt gedaan in verband met deze websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van derden zorgvuldig door en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot dergelijke producten van derden moeten worden gericht aan dergelijke derden.

ARTIKEL 9 – OPMERKINGEN, SUGGESTIES EN ANDERE VOORSTELLEN VAN GEBRUIKERS
Als u op ons verzoek specifieke inhoud indient (bijvoorbeeld om deel te nemen aan wedstrijden), of als u zonder ons verzoek creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of andere elementen verzendt, hetzij online, per e-mail, per post , of anderszins (gezamenlijk "Opmerkingen"), verleent u ons te allen tijde en zonder beperking het recht om opmerkingen die u naar ons verzendt, te bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, te vertalen en anderszins te gebruiken in alle media. We zijn en zijn niet verplicht (1) om eventuele opmerkingen vertrouwelijk te behandelen; (2) om aan iedereen een vergoeding te betalen voor verstrekte opmerkingen; (3) reageren op opmerkingen.
We kunnen, maar zijn niet verplicht om inhoud te controleren, te bewerken of te verwijderen waarvan we, naar eigen goeddunken, vaststellen dat deze onwettig, aanstootgevend, bedreigend, beledigend, lasterlijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend is, of die in strijd is met enig intellectueel eigendom of deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden.
U stemt ermee in opmerkingen te schrijven die geen inbreuk maken op de rechten van derden, inclusief auteursrecht, geregistreerde handelsmerken, vertrouwelijkheid, persoonlijkheid of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U stemt er ook mee in dat uw opmerkingen geen onwettig, lasterlijk, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten, noch dat ze een computervirus of andere malware zullen bevatten die op enigerlei wijze de werking van de Dienst of enige andere gerelateerde website zou kunnen beïnvloeden. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, u niet voordoen als iemand anders, of proberen ons en/of derden te misleiden met betrekking tot de oorsprong van opmerkingen. U bent volledig verantwoordelijk voor alle opmerkingen die u plaatst en hun nauwkeurigheid. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en wijzen alle aansprakelijkheid af voor eventuele opmerkingen die door u of een derde partij zijn geplaatst.

ARTIKEL 10 – PERSOONLIJKE INFORMATIE
Uw inzending van persoonlijke informatie naar onze winkel wordt beheerst door ons privacybeleid. Klik hier om ons privacybeleid te bekijken.

ARTIKEL 11 – FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN NALATIGHEDEN
Af en toe kan er informatie op onze site of in de Service zijn die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, levertijden en beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden, weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of om bestellingen te annuleren, als informatie in de Service of op een andere gerelateerde website onnauwkeurig is, en dit op elk moment en zonder kennisgeving (inclusief nadat u uw bestelling heeft geplaatst).
We zijn niet verplicht om informatie in de Service of op een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Er mag geen vaste update- of verversingsdatum in de Service of op een gerelateerde website worden gebruikt om te concluderen dat informatie in de Service of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

ARTIKEL 12 – VERBODEN GEBRUIK
Naast de verboden uiteengezet in de Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden, is het u verboden de site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor enig onwettig doel; (b) anderen ertoe aan te zetten om onwettige handelingen te verrichten of eraan deel te nemen; (c) om een ​​regionale verordening of een internationale, federale, provinciale of staatswet, regel of regelgeving te schenden; (d) om onze intellectuele eigendomsrechten of die van derden te schenden of te schenden; (e) iemand lastigvallen, misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, belasteren, kleineren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) om valse of misleidende informatie te verstrekken; (g) het uploaden of verzenden van virussen of enig ander type kwaadaardige code die zal of kan worden gebruikt op een manier die de functionaliteit of werking van de Service of een andere bijbehorende, onafhankelijke website of internet schaadt; (h) om de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) om te spammen, phishing, een domein te kapen, informatie af te persen van, te bladeren, te verkennen of het web (of enige andere bron) te scannen; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) om de beveiligingsmaatregelen van onze Service, een andere website of internet te schenden of te omzeilen. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen wegens het schenden van verboden gebruik.

ARTIKEL 13 – UITSLUITING VAN GARANTIES EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
We garanderen of verklaren niet dat uw gebruik van onze Service ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.
We garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de Service nauwkeurig of betrouwbaar zijn.
U stemt ermee in dat we van tijd tot tijd de Service voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de Service op elk moment kunnen annuleren, zonder voorafgaande kennisgeving aan u.
U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van de Service, of uw onvermogen om deze te gebruiken, op eigen risico is. De Service en alle producten en diensten die via de Service aan u worden geleverd, worden (tenzij uitdrukkelijk anders door ons aangegeven) geleverd op een "as is" en "as available" basis voor uw gebruik, zonder vertegenwoordiging, zonder garanties en zonder voorwaarden van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, inclusief alle impliciete garanties van verkoopbaarheid of verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.
KM import/export sprl, onze directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners en licentiegevers zijn in geen geval aansprakelijk voor enig letsel, verlies, claim of directe schade, indirect, incidenteel, punitief , speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot gederfde winst, inkomsten, besparingen, gegevens, vervangingskosten of gelijkaardige schade, hetzij contractueel, onrechtmatige daad (zelfs nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van een service of product van deze Service, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de Service of een product, inclusief maar niet beperkt tot eventuele fouten of weglatingen in enige inhoud, of enig verlies of schade van enige soort die voortvloeit uit het gebruik van de Dienst of enige inhoud (of product) die via de Service is geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar is gesteld, zelfs als u op de hoogte bent gesteld van de mogelijkheid dat deze zich voordoen. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolg- of incidentele schade niet toestaan, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de maximale mate die wettelijk is toegestaan.

ARTIKEL 14 – VRIJWARING
U stemt ermee in om KM import/export sprl, ons moederbedrijf, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers te vrijwaren, te verdedigen en te vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijke advocatenhonoraria, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten die zij door verwijzing bevatten, of uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij .

ARTIKEL 15 – SCHEIDBAARHEID
In het geval dat een bepaling van deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt geacht, kan deze bepaling niettemin worden toegepast voor zover toegestaan ​​door de wet, en moet het niet-toepasselijke deel als losstaand worden beschouwd. van deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden, doet deze dissociatie geen afbreuk aan de geldigheid en toepasselijkheid van alle overige overige bepalingen.

ARTIKEL 16 – BEINDIGING
De verplichtingen en aansprakelijkheden die door de partijen vóór de beëindigingsdatum zijn aangegaan, blijven voor alle doeleinden van kracht na beëindiging van deze Overeenkomst.
Deze verkoop- en gebruiksvoorwaarden zijn van kracht, tenzij en totdat deze door u of niet worden beëindigd. U kunt deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden op elk moment beëindigen door ons te laten weten dat u onze Diensten niet langer wenst te gebruiken, of wanneer u stopt met het gebruik van onze site.
Als we naar eigen goeddunken oordelen dat u tekortschiet, of als we vermoeden dat u niet in staat bent geweest om te voldoen aan de voorwaarden van deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden, kunnen we deze overeenkomst ook op elk moment beëindigen zonder kennisgeving aan u vooraf en u blijft aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot en met de datum van beëindiging, en/of wij kunnen u de toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan) ontzeggen.

ARTIKEL 17 – VOLLEDIGE OVEREENKOMST
Elk verzuim van onze kant om enig recht of enige bepaling van deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden uit te oefenen of toe te passen, vormt geen verklaring van afstand van dit recht of deze bepaling.
Deze Servicevoorwaarden of enig ander beleid of operationele regels die door ons op deze site of in verband met de Service zijn geplaatst, vormen de volledige afspraak en overeenkomst tussen u en ons en regelen uw gebruik van de Service, en vervangen alle communicatie, voorstellen en alle overeenkomsten , eerdere en gelijktijdige, mondelinge of schriftelijke, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot enige eerdere versie van de Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden).
Elke dubbelzinnigheid met betrekking tot de interpretatie van deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden mag niet worden geïnterpreteerd in het nadeel van de opsteller.

ARTIKEL 18 – TOEPASSELIJK RECHT
Deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden, evenals elke andere afzonderlijke overeenkomst waarmee we Diensten aan u leveren, worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten die van kracht zijn in het LAND VAN VERKOOP.

ARTIKEL 19 – WIJZIGINGEN AAN DE ALGEMENE VERKOOP- EN GEBRUIKSVOORWAARDEN
Op deze pagina kunt u te allen tijde de meest recente versie van de Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden raadplegen.
We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken enig deel van deze Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze site te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze site regelmatig te bezoeken om te controleren of er wijzigingen zijn aangebracht. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot onze site na het plaatsen van eventuele wijzigingen in deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden houdt in dat u deze wijzigingen accepteert.


ARTIKEL 20 - SMS-MARKETING EN MELDINGEN
Door akkoord te gaan met kidsmodelista sms-marketing bij het afrekenen en een aankoop te starten of je te abonneren via onze abonnementstools, ga je ermee akkoord om terugkerende sms-meldingen te ontvangen (voor je bestelling, inclusief afrekenherinneringen). beoordeling van ons, zelfs als uw mobiele telefoonnummer op een staats- of federaal bel-me-niet-lijstje staat. De frequentie van berichten varieert. Toestemming is geen aankoopvoorwaarde. Als u zich wilt afmelden voor het ontvangen van sms-marketingberichten en -meldingen, antwoord dan met STOP op elk mobiel bericht dat door ons is verzonden of gebruik de afmeldlink die we u in een van onze berichten hebben verstrekt. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat andere opt-outmethoden, zoals het gebruik van alternatieve woorden of verzoeken, niet als een redelijke opt-outmethode worden beschouwd. We brengen geen kosten in rekening voor de service, maar u bent verantwoordelijk voor alle vergoedingen en kosten in verband met sms-berichten die door uw draadloze serviceprovider worden opgelegd. Bericht- en datatarieven kunnen van toepassing zijn. Als je vragen hebt, stuur dan het HELP-bericht naar het nummer dat je de berichten heeft gestuurd. U kunt ook contact met ons opnemen via: kidsmodelista@gmail.com voor meer informatie. We hebben het recht om elk telefoonnummer of korte code die we gebruiken om de Service te bedienen op elk moment te wijzigen. U wordt op dit moment geïnformeerd. U stemt ermee in dat elk bericht dat u verzendt naar een telefoonnummer of verkorte code die we hebben gewijzigd, inclusief elk verzoek om STOP of HELP, mogelijk niet wordt ontvangen en dat we niet verplicht zijn om de verzoeken in deze berichten te honoreren. Voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, stemt u ermee in dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het niet, vertraging of verkeerde levering van informatie die via de service wordt verzonden, voor eventuele fouten in dergelijke informatie en/of enige actie die u al dan niet onderneemt op basis van de informatie of dienst. Uw recht op privacy is belangrijk voor ons. U kunt ons privacybeleid raadplegen om te bepalen hoe we uw persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken.

ARTIKEL 21 – CONTACTGEGEVENS
Het merk kidsmodelista behoort tot KM import/export sprl
Vragen over de verkoop- en gebruiksvoorwaarden moeten naar ons worden gestuurd via kidsmodelista@gmail.com.